Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Long

Nguyên quán Thanh Lương - Bình Long - Sông Bé

Sinh 1959

Hi sinh 12/1/1980

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước
ĐT: 0651 3.568.924 - 06513.566.924 - 0919765118 (Trưởng phòng) - 01694 230449 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Long

  Nguyên quán Phường 8 - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Long, nguyên quán Phường 8 - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1960, hi sinh 03/09/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Long

  Nguyên quán Bình Long - Sông Bé

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Long, nguyên quán Bình Long - Sông Bé, sinh 1955, hi sinh 2/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Long

  Nguyên quán Thanh Lương - Bình Long - Sông Bé - Bình Dương

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Long, nguyên quán Thanh Lương - Bình Long - Sông Bé - Bình Dương, sinh 1959, hi sinh 12 - 01 - 1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Long

  Nguyên quán Phường 8 - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Long, nguyên quán Phường 8 - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1960, hi sinh 09/03/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...