Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Mau

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN VĨNH CỬU
kp8-TT Vĩnh An, , Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 3697959- 061.3861130(giám đốc)
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
KP2 - TT Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: 061.3962500

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Mau

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Mau, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh văn Mau

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Mau, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Mau

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Mau, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - Xã Thạnh Phú - Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Mau

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Mau, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Minh Hải - Xã Ninh Quới - Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu
 5. Xem thêm các kết quả khác...