Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Mầy

Nguyên quán Hiệp Tân - Hòa Thành - Tây Ninh

Sinh 1947

Hi sinh 05/09/1968

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị Biệt động Thị Xã

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hoà Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Mầy

  Nguyên quán Hiệp Tân - Hòa Thành - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Mầy, nguyên quán Hiệp Tân - Hòa Thành - Tây Ninh, sinh 1947, hi sinh 05/09/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hòa Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Mầy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Mầy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Hoà Thành - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Huỳnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 01/01/1960, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Huỳnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 01/01/1960, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...