Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Mênh

Nguyên quán Tân Đông

Hi sinh 02/01/1965

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Đường 2 tháng 9, khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh
ĐT: 072 3844 140

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Mênh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mênh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 13/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Võ văn Mênh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ văn Mênh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1/1/1961, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Dương Văn Mênh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Mênh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Duyên Hải - Xã Long Toàn - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mênh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mênh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại huyện Cầu Kè - Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh
 5. Xem thêm các kết quả khác...