Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Minh

Nguyên quán Phú Thượng - Phú Vang - Thừa Thiên Huế

Hi sinh 20/3/1982

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Minh

  Nguyên quán Tân Tiến - Biên Hòa - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Minh, nguyên quán Tân Tiến - Biên Hòa - Đồng Nai hi sinh 1/4/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Minh

  Nguyên quán Tân Tiến - Biên Hòa - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Minh, nguyên quán Tân Tiến - Biên Hòa - Đồng Nai hi sinh 1/4/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Minh

  Nguyên quán Lộc An - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Minh, nguyên quán Lộc An - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 2/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Minh

  Nguyên quán Lộc An - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Minh, nguyên quán Lộc An - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...