Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Minh

Nguyên quán Lộc An - Long Thành - Đồng Nai

Hi sinh 1969

Cấp bậc Bí thư chi bộ

Đơn vị Xã lộc An

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Minh

  Nguyên quán Tân Tiến - Biên Hòa - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Minh, nguyên quán Tân Tiến - Biên Hòa - Đồng Nai hi sinh 1/4/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Minh

  Nguyên quán Tân Tiến - Biên Hòa - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Minh, nguyên quán Tân Tiến - Biên Hòa - Đồng Nai hi sinh 1/4/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Minh

  Nguyên quán Phú Thượng - Phú Vang - Thừa Thiên Huế

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Minh, nguyên quán Phú Thượng - Phú Vang - Thừa Thiên Huế hi sinh 20/3/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Minh

  Nguyên quán Lộc An - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Minh, nguyên quán Lộc An - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 2/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...