Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Môn

Nguyên quán An Nhứt - U Đất - Đà Nẵng

Hi sinh 2/3/1974

Cấp bậc Cán bộ tổ chức

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Môn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Môn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1909, hi sinh 2/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Khánh - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Môn

  Nguyên quán An Nhứt - U Đất - Đà Nẵng

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Môn, nguyên quán An Nhứt - U Đất - Đà Nẵng hi sinh 2/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Môn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Môn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Môn

  Nguyên quán An Giang

  Liệt sĩ Đỗ Văn Môn, nguyên quán An Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...