Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Mót

Nguyên quán Châu Phú B - Châu Đốc - An Giang

Hi sinh 4/3/1952

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Mót

  Nguyên quán Châu Phú B - Châu Đốc - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Mót, nguyên quán Châu Phú B - Châu Đốc - An Giang hi sinh 04/03/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Văn Mót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Mót, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Dương Văn Mót

  Nguyên quán Tự Lan - Việt Yên - Bắc Giang

  Liệt sĩ Dương Văn Mót, nguyên quán Tự Lan - Việt Yên - Bắc Giang hi sinh 7/11/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mót

  Nguyên quán Tư Tế - Tri Tôn - An Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mót, nguyên quán Tư Tế - Tri Tôn - An Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...