Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Nắm

Nguyên quán Càng Long - Trà Vinh

Sinh 1941

Hi sinh 26/03/1963

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Nắm

  Nguyên quán Càng Long - Trà Vinh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Nắm, nguyên quán Càng Long - Trà Vinh, sinh 1941, hi sinh 26/03/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Nắm

  Nguyên quán Càng Long - Trà Vinh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Nắm, nguyên quán Càng Long - Trà Vinh, sinh 1941, hi sinh 26/03/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Nắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Nắm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 26/3/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Nắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Nắm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...