Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Ngày

Nguyên quán Phước Nguyên - Long Thành - Đồng Nai

Hi sinh 2/6/1962

Cấp bậc Du Kích

Đơn vị Xã Phước Nguyên

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ngày

  Nguyên quán Phước Nguyên - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ngày, nguyên quán Phước Nguyên - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 2/6/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ngày

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ngày, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 2/6/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - Xã Long Phước - Huyện Long Thành - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Lê Văn Ngày

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ngày, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Phan Văn Ngày

  Nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Phan Văn Ngày, nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1949, hi sinh 31/03/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...