Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Ngộ

Nguyên quán Bình Đại - Bến Tre

Hi sinh 2/4/1969

Cấp bậc Chuẩn úy

Đơn vị C22 Phân khu 4

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ngộ

  Nguyên quán Bình Đại - Bến Tre

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ngộ, nguyên quán Bình Đại - Bến Tre hi sinh 2/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh văn Ngộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Ngộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 4/1966, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ngộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ngộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 2/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - Xã Long Phước - Huyện Long Thành - Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ngộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ngộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...