Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Ngữ

Nguyên quán Mỹ Phước - Bến Cát

Sinh 1955

Đơn vị Giao Liên

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện Bến Cát
Kp5 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3566 174
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát
ĐT: 0650.3564322
Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện
Kp2 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3558 557 - 0650 3564 419

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ngữ

  Nguyên quán Mỹ Phước - Bến Cát - Bình Dương

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ngữ, nguyên quán Mỹ Phước - Bến Cát - Bình Dương, sinh 1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ngữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ngữ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/4/1961, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Huỳnh Ngữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Huỳnh Hảo Ngữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hảo Ngữ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/7/1952, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Duyên Hải - Xã Long Toàn - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh
 5. Xem thêm các kết quả khác...