Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Ngượt

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ngượt

  Nguyên quán Dương Minh Châu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ngượt, nguyên quán Dương Minh Châu - Tây Ninh hi sinh 29/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ngượt

  Nguyên quán Dương Minh Châu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ngượt, nguyên quán Dương Minh Châu - Tây Ninh hi sinh 29/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ngượt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ngượt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh văn Ngượt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Ngượt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Chợ Gạo - Xã Long Bình Điền - Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...