Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Nhen

Nguyên quán Bình Ý - Vĩnh Cửu - Đồng Nai

Hi sinh 12/7/1947

Cấp bậc trưởng ban tiếp tế

Đơn vị xã Thiện Tân

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN VĨNH CỬU
kp8-TT Vĩnh An, , Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 3697959- 061.3861130(giám đốc)
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
KP2 - TT Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: 061.3962500

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Nhen

  Nguyên quán Bình Ý - Vĩnh Cửu - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Nhen, nguyên quán Bình Ý - Vĩnh Cửu - Đồng Nai hi sinh 12/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Nhen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Nhen, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 12/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - Xã Thạnh Phú - Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Lê Văn Nhen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhen

  Nguyên quán Số 57

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhen, nguyên quán Số 57 hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...