Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Nhung

Nguyên quán Mỹ Long - Cai Lậy - Tiền Giang

Sinh 19470

Hi sinh 16/7/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước
ĐT: 0651 3.568.924 - 06513.566.924 - 0919765118 (Trưởng phòng) - 01694 230449 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Nhung

  Nguyên quán Mỹ Long - Cai Lai - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Nhung, nguyên quán Mỹ Long - Cai Lai - Tiền Giang, sinh 1940, hi sinh 16 - 07 - 1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Nhung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/6/1959, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phước - Xã Thạnh Phước - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Nhung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Nhung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Duyên Hải - Xã Long Toàn - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh
 5. Xem thêm các kết quả khác...