Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Phải

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp an Thành, Thị trấn Kế Sách, , Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
ĐT: 0918.334639 (Trưởng phòng) - 0985.434106 (Phó phòng) - 0986.173721 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Phải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Phải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Huỳnh văn Phải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Phải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Huỳnh văn Phải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Phải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Phải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Phải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/1/1963, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Trà Vinh - Trà Vinh - Trà Vinh
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Phải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Phải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Tiểu Cần - Thị trấn Châu Thành - Huyện Châu Thành - Trà Vinh
 6. Xem thêm các kết quả khác...