Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Xuôi

Sinh 1946

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Xuôi

  Nguyên quán Thanh Phước - Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Xuôi, nguyên quán Thanh Phước - Gò Dầu - Tây Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Xuôi

  Nguyên quán Thanh Phước - Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Xuôi, nguyên quán Thanh Phước - Gò Dầu - Tây Ninh, sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Văn Xuôi

  Nguyên quán CôngPonChàm - Campuchia

  Liệt sĩ Trần Văn Xuôi, nguyên quán CôngPonChàm - Campuchia hi sinh 19/09/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Văn Xuôi

  Nguyên quán CôngPonChàm

  Liệt sĩ Trần Văn Xuôi, nguyên quán CôngPonChàm hi sinh 19/09/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...