Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Xuyến

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Tân Uyên - Xã Khánh Bình - Huyện Tân Uyên - Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Kp 5 Thị trấn Uyên Hưng Huyện Tân Uyên
ĐT: 0650.3656339 - 0650 3641 102

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ HUỲNH XUYẾN

  Nguyên quán Tam Ngọc - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ HUỲNH XUYẾN, nguyên quán Tam Ngọc - Tam Kỳ - Quảng Nam hi sinh 23/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Xuyến

  Nguyên quán Tam Ngọc - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Huỳnh Xuyến, nguyên quán Tam Ngọc - Tam Kỳ - Quảng Nam hi sinh 23/5/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Huỳnh Xuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Xuyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTT.Xã Tam Kỳ - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thị Xuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Xuyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Kiên Giang - Huyện An Biên - Kiên Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...