Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hy

Hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Cần Thơ - Cần Thơ

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ
Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
ĐT: 07103.846.472

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Nông cống - Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hóa
 2. Liệt sĩ Hùng Hy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùng Hy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Ng Hy

  Nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Ng Hy, nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An hi sinh 31/3/1931, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Ng Hy

  Nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Ng Hy, nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An hi sinh 13/8/1931, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...