Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Jưu Văn Bốn

Hi sinh 22/12/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Bốn

  Nguyên quán Bạch Đằng - Kinh Môn - Hải Dương

  Liệt sĩ Bùi Văn Bốn, nguyên quán Bạch Đằng - Kinh Môn - Hải Dương, sinh 1959, hi sinh 17/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Đặng Văn Bốn

  Nguyên quán Xuân Tiến - Đông Quan - Thái Bình

  Liệt sĩ Đặng Văn Bốn, nguyên quán Xuân Tiến - Đông Quan - Thái Bình, sinh 1949, hi sinh 9/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Đặng Văn Bốn

  Nguyên quán Xuân hồng - Xuân thuỷ - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Đặng Văn Bốn, nguyên quán Xuân hồng - Xuân thuỷ - Hà Nam Ninh, sinh 1952, hi sinh 01/08/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đặng Văn Bốn

  Nguyên quán Duy Xuyên - Quảng Nam

  Liệt sĩ Đặng Văn Bốn, nguyên quán Duy Xuyên - Quảng Nam hi sinh 1/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...