Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Khổng Văn Long

Hi sinh 23/3/1993

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Bắc Lũng - Huyện Lục Nam - Bắc Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh
52 Ngô Gia Tự, Thành phố Bắc Giang
ĐT: 0240 3554 853

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Khổng Văn Chính

  Nguyên quán Thanh Bình - Thanh Miện - Hải Dương

  Liệt sĩ Khổng Văn Chính, nguyên quán Thanh Bình - Thanh Miện - Hải Dương, sinh 1959, hi sinh 31/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Khổng Văn Cỏn

  Nguyên quán Phú Ngãi - Ba Tri - Bến Tre

  Liệt sĩ Khổng Văn Cỏn, nguyên quán Phú Ngãi - Ba Tri - Bến Tre, sinh 1944, hi sinh 12/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Khổng Văn Đoàn

  Nguyên quán Yên Lập - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Khổng Văn Đoàn, nguyên quán Yên Lập - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú hi sinh 04/01/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Khổng Văn Hải

  Nguyên quán úc Kỳ - Phú Bình - Bắc Cạn

  Liệt sĩ Khổng Văn Hải, nguyên quán úc Kỳ - Phú Bình - Bắc Cạn, sinh 1957, hi sinh 04/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...