Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Khương Văn Đức

Sinh 1947

Hi sinh 30/3/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Khương Văn Đức

  Nguyên quán Cao Lanh - Thị Xã Hòn Gai - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Khương Văn Đức, nguyên quán Cao Lanh - Thị Xã Hòn Gai - Quảng Ninh, sinh 1947, hi sinh 30/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Khương Văn Đức

  Nguyên quán Cao Lanh - Thị Xã Hòn Gai - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Khương Văn Đức, nguyên quán Cao Lanh - Thị Xã Hòn Gai - Quảng Ninh, sinh 1947, hi sinh 30/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Khương Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khương Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
 4. Liệt sĩ Khương Đức Mão

  Nguyên quán Thạch Xá - Thạch Thất - Hà Tây

  Liệt sĩ Khương Đức Mão, nguyên quán Thạch Xá - Thạch Thất - Hà Tây, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...