Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Kiếm

Hi sinh 1965

Hiện đang yên nghỉ tại Mỹ phước tây - Xã Mỹ Phước Tây - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Đường 868, khu phố 6, thị trấn Cai Lậy, Cai Lậy
ĐT: 098 926 00 12 - 073. 3826418 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Kiếm

  Nguyên quán Miền Bắc

  Liệt sĩ Kiếm, nguyên quán Miền Bắc hi sinh 26/6/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An
 2. Liệt sĩ Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiếm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mang Thít - Xã Tân Long Hội - Huyện Mang Thít - Vĩnh Long
 3. Liệt sĩ Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đắk Mil - Đắk Lắk
 4. Liệt sĩ Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiếm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Mộc Hóa - Thị trấn Mộc Hóa - Huyện Mộc Hóa - Long An
 5. Xem thêm các kết quả khác...