Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Kiều Đoàn

Sinh 1951

Hi sinh 18/4/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đoàn Kiều

  Nguyên quán Gio Phong - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Đoàn Kiều, nguyên quán Gio Phong - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1920, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Kiều Đoàn

  Nguyên quán Hợp Hải - Phong Châu - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Kiều Đoàn, nguyên quán Hợp Hải - Phong Châu - Vĩnh Phú, sinh 1951, hi sinh 18/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Đoàn Kiều

  Nguyên quán Gio Phong - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Đoàn Kiều, nguyên quán Gio Phong - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1920, hi sinh 4/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ đoàn kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ đoàn kiều, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...