Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Kiều Văn Đấu

Sinh 1928

Hi sinh 3/5/1954

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ văn đấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ văn đấu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Đấu

  Nguyên quán Hậu mỹ - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Đinh Văn Đấu, nguyên quán Hậu mỹ - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1942, hi sinh 04/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hà Văn Đấu

  Nguyên quán Tu Lý - H.H.Bắc - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Hà Văn Đấu, nguyên quán Tu Lý - H.H.Bắc - Hà Sơn Bình, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hà Văn Đấu

  Nguyên quán Kim Phượng - Thanh Sơn - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hà Văn Đấu, nguyên quán Kim Phượng - Thanh Sơn - Vĩnh Phú hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...