Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Kim Điện Biên

Sinh 1956

Hi sinh 26/10/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Kim Điện Biên

  Nguyên quán Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Kim Điện Biên, nguyên quán Hà Nam Ninh, sinh 1956, hi sinh 26/10/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Lê Điện Biên

  Nguyên quán Số 49 - Hoàng Hoa Thám - Hà Nội

  Liệt sĩ Lê Điện Biên, nguyên quán Số 49 - Hoàng Hoa Thám - Hà Nội, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Điện Biên

  Nguyên quán Số 49 - Hoàng Hoa Thám - Hà Nội

  Liệt sĩ Lê Điện Biên, nguyên quán Số 49 - Hoàng Hoa Thám - Hà Nội, sinh 1953, hi sinh 15/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Điện Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Điện Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Kon Tum - Phường Duy Tân - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
 5. Xem thêm các kết quả khác...