Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Kỳ

Nguyên quán Miền Bắc

Sinh 1950

Hi sinh 1970 - 1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Cam Ranh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu Liên cơ HC 1- Cam Phú, Cam Ranh
ĐT: 0583 861263

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Cầu Ngang - Huyện Châu Thành - Trà Vinh
 2. Liệt sĩ Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kỳ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
 3. Liệt sĩ Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kỳ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hảo - Xã Vĩnh Hảo - Huyện Vĩnh Thạnh - Bình Định
 4. Liệt sĩ Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...