Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lâm Hùng

Hi sinh 17/12/1973

Hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 3, Vĩnh Điện, Thị trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
ĐT: 05103.867.247
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Lâm Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
 2. Liệt sĩ Hoàng Hùng Lâm

  Nguyên quán Na niễu - Bình Dương - Hòa An - Cao Bằng

  Liệt sĩ Hoàng Hùng Lâm, nguyên quán Na niễu - Bình Dương - Hòa An - Cao Bằng, sinh 1952, hi sinh 05/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Hùng Lâm

  Nguyên quán Na niễu - Bình Dương - Hòa An - Cao Bằng

  Liệt sĩ Hoàng Hùng Lâm, nguyên quán Na niễu - Bình Dương - Hòa An - Cao Bằng, sinh 1952, hi sinh 05/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Lâm Chí Hùng

  Nguyên quán Mỹ Hoà Đông - Chợ Mới - An Giang

  Liệt sĩ Lâm Chí Hùng, nguyên quán Mỹ Hoà Đông - Chợ Mới - An Giang, sinh 1960, hi sinh 17/11/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...