Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lâm Lư

Sinh 1910

Hi sinh 15/8/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối phố An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam
ĐT: 05103.883.201
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm , nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Văn Lâm

  Nguyên quán Thái Hoà - Khoái Châu - Hải Hưng

  Liệt sĩ Văn Lâm, nguyên quán Thái Hoà - Khoái Châu - Hải Hưng hi sinh 09/08/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Lâm

  Nguyên quán Thái Hoà - Khoái Châu - Hải Hưng

  Liệt sĩ Văn Lâm, nguyên quán Thái Hoà - Khoái Châu - Hải Hưng hi sinh 8/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...