Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lâm Sỹ Hoán

Hi sinh 6/8/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Lâm Sỹ Hoán

  Nguyên quán Thăng Yên - Thăng Bình - Quảng Nam

  Liệt sĩ Lâm Sỹ Hoán, nguyên quán Thăng Yên - Thăng Bình - Quảng Nam hi sinh 6/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lâm Sỹ Hoán

  Nguyên quán Thăng Bình - Quảng Nam - Đà Nẵng

  Liệt sĩ Lâm Sỹ Hoán, nguyên quán Thăng Bình - Quảng Nam - Đà Nẵng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lâm Hoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Hoán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình An - Xã Bình An - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lâm Hoán Triện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Hoán Triện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Khánh Cư - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...