Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lâm Văn Sị

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Ngô Quyền, ấp Vĩnh Xuyên, , Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
ĐT: 0793.851.206

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Lâm Văn Sị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Sị, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Dư Văn Sị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dư Văn Sị, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại huyện Cầu Kè - Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sị, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT Vũng Liêm - Xã Trung Hiếu - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long
 4. Liệt sĩ Hồ Văn Sị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Sị, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Giá Rai - Huyện Giá Rai - Bạc Liêu
 5. Xem thêm các kết quả khác...