Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lan

Sinh 1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An
 3. Liệt sĩ Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Lộc Ninh - Thị trấn Lộc Ninh - Huyện Lộc Ninh - Bình Phước
 6. Xem thêm các kết quả khác...