Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lập Công

Hi sinh 2/10/1974

Hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu phố 1, Công lý, Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam
ĐT: 075​3.842.766
Ban Chỉ huy Quân sự
Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam
ĐT: 0753.706.401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Công Lập

  Nguyên quán TX Châu Đốc - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Công Lập, nguyên quán TX Châu Đốc - An Giang hi sinh 11/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Ng Công Lập

  Nguyên quán Tiên Sơn - Đoan Hùng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Ng Công Lập, nguyên quán Tiên Sơn - Đoan Hùng - Vĩnh Phú, sinh 1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Công Lập

  Nguyên quán Đông Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trương Công Lập, nguyên quán Đông Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh hi sinh 07/07/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Huỳnh Công Lập

  Nguyên quán TX Châu Đốc - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Công Lập, nguyên quán TX Châu Đốc - An Giang hi sinh 11/03/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...