Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Bá Duyệt

Sinh 1915

Hi sinh 5/4/1949

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Duyệt

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Duyệt, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1915, hi sinh 04/05/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Duyệt

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Duyệt, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1915, hi sinh 5/4/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Duyệt

  Nguyên quán Đông Lễ - Đông Hà - Quảng Trị

  Liệt sĩ Duyệt, nguyên quán Đông Lễ - Đông Hà - Quảng Trị, sinh 1934, hi sinh 17 - 04 - 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Phường Đông Lễ - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Duyệt

  Nguyên quán Đông Lễ - Đông Hà - Quảng Trị

  Liệt sĩ Duyệt, nguyên quán Đông Lễ - Đông Hà - Quảng Trị, sinh 1934, hi sinh 17/4/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Phường Đông Lễ - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...