Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Bá Lạp

Sinh 1917

Hi sinh 5/6/1949

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Lạp

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Lạp, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1917, hi sinh 06/05/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lạp

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Lạp, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1917, hi sinh 5/6/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lạp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lạp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại xã Nhân trạch - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
 4. Liệt sĩ Công Lạp

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Công Lạp, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1914, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...