Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Bài

Sinh 1920

Hi sinh 17/2/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đình Bài

  Nguyên quán Triệu Giang - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Đình Bài, nguyên quán Triệu Giang - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1927, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đình Bài

  Nguyên quán Triệu Giang - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Đình Bài, nguyên quán Triệu Giang - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1927, hi sinh 5/2/1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Giang - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Bài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Bài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại huyện Cầu Kè - Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh
 4. Liệt sĩ Văn Bài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Bài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý xã Đại đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
 5. Xem thêm các kết quả khác...