Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Cảnh Bê

Hi sinh 1/10/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Cảnh

  Nguyên quán Đại Hùng - Mỹ Đức - Hà Tây

  Liệt sĩ Cảnh , nguyên quán Đại Hùng - Mỹ Đức - Hà Tây hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ , nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Thị

  Nguyên quán Song Bình - Chợ Gạo - Tiền Giang

  Liệt sĩ Thị , nguyên quán Song Bình - Chợ Gạo - Tiền Giang, sinh 1926, hi sinh 12/01/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Văn

  Nguyên quán Tân Lý Đông - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Văn , nguyên quán Tân Lý Đông - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1936, hi sinh 31/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...