Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Cảnh Bính

Sinh 1925

Hi sinh 3/1950

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Cảnh Bính

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Cảnh Bính, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 25/08/1894, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cảnh Bính

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Cảnh Bính, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 3/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Bính

  Nguyên quán Thanh Tiến - Thanh Chương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Bính, nguyên quán Thanh Tiến - Thanh Chương - Nghệ Tĩnh, sinh 1948, hi sinh 06/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Bính

  Nguyên quán Thanh Tiến - Thanh Chương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Bính, nguyên quán Thanh Tiến - Thanh Chương - Nghệ Tĩnh, sinh 1948, hi sinh 5/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...