Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Cựu

Sinh 1910

Hi sinh 1/1948

Hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu 7, Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam
ĐT: 0510.3747112 (UBND huyện)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Cựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 21/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Xuân - Xã Hoài Xuân - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 2. Liệt sĩ Cựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 10/1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tam Quang - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Thị Cựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thị Cựu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Huyện Tĩnh gia - Xã Hải Lĩnh - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa
 4. Liệt sĩ Thái Cựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Cựu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Tam Quan Nam - Xã Tam Quan Nam - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...