Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Đạo

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Xuân Quang 2 - Xã Xuân Quang 2 - Huyện Đồng Xuân - Phú Yên

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
KP Long Châu, Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên
ĐT: 0573.872.961
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2 Tố Hữu, 9, Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 057 3823 475

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đạo

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Đạo, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 21 - 2 - 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đạo

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Đạo, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 21/2/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ đạo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 10/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Bình Quang - Xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Thạnh - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...