Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Đình Đính

Sinh 1947

Hi sinh 29/6/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đình Đính

  Nguyên quán Hoằng Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Đình Đính, nguyên quán Hoằng Hoá - Thanh Hoá, sinh 1947, hi sinh 29 - 06 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đình Đính

  Nguyên quán Hoằng Hoá - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Đình Đính, nguyên quán Hoằng Hoá - Thanh Hóa, sinh 1947, hi sinh 29/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện hoằng hoá - Thị trấn Bút Sơn - Huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa
 4. Liệt sĩ Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 23/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 5. Xem thêm các kết quả khác...