Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Đình Đỉnh

Sinh 1926

Hi sinh 1948

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đình Đỉnh

  Nguyên quán Triệu Giang - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Đình Đỉnh, nguyên quán Triệu Giang - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1926, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đình Đỉnh

  Nguyên quán Triệu Giang - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Đình Đỉnh, nguyên quán Triệu Giang - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1926, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Giang - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ đỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ đỉnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ đỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ đỉnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...