Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Đình Hữu

Hi sinh 30/4/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đình Hữu

  Nguyên quán Trung Thành - Nông Cống - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Đình Hữu, nguyên quán Trung Thành - Nông Cống - Thanh Hoá hi sinh 30 - 04 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đình Hữu

  Nguyên quán Trung Thành - Nông Cống - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Đình Hữu, nguyên quán Trung Thành - Nông Cống - Thanh Hóa hi sinh 30/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đình Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đình Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Tam Hưng - Xã Tam Hưng - Huyện Thanh Oai - Hà Nội
 4. Liệt sĩ Hữu Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hữu Đình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Tiên Lãnh - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...