Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Đình Thế

Nguyên quán Kỳ Trinh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Hi sinh 21/1/1968

Đơn vị E20

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Diên Khánh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Số 149 đường Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh
ĐT: (058) 3 850 061 - (058) 3 850 399 – 0905490070

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đình Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đình Thế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Thế Đình

  Nguyên quán Trực NGhĩa - Trực Ninh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Thế Đình, nguyên quán Trực NGhĩa - Trực Ninh - Hà Nam Ninh, sinh 1948, hi sinh 17/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đình Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đình Thế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Diên Khánh - Xã Suối Hiệp - Huyện Diên Khánh - Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Đình Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đình Thế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba dốc - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...