Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Đức Hình

Nguyên quán Bảo Thanh - Phú Ninh - Vĩnh Phú

Sinh 1949

Hi sinh 5/4/1970

Cấp bậc S1

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đức Hình

  Nguyên quán Bảo Thanh - Phú Ninh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Đức Hình, nguyên quán Bảo Thanh - Phú Ninh - Vĩnh Phú, sinh 1949, hi sinh 05/04/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đức Hình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đức Hình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hình

  Nguyên quán Vĩnh Trung - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hình, nguyên quán Vĩnh Trung - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1911, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hình

  Nguyên quán Vĩnh Trung - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hình, nguyên quán Vĩnh Trung - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1911, hi sinh 23/10/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...