Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Đức Thất

Hi sinh 26/10/1948

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đức Thất

  Nguyên quán Vĩnh Tú - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Đức Thất, nguyên quán Vĩnh Tú - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 26/10/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Tú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Dốc Lim - Xã Thịnh Đức - Thành Phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
 3. Liệt sĩ Thất Bách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thất Bách, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Thất Bách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thất Bách, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...