Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Dung

Sinh 1917

Hi sinh 1947

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Dung

  Nguyên quán Vĩnh Tú - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Dung, nguyên quán Vĩnh Tú - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Tú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dung

  Nguyên quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Dung, nguyên quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1917, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Thành - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ DUNG

  Nguyên quán Ninh Hòa - Khánh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ DUNG, nguyên quán Ninh Hòa - Khánh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1905, hi sinh 26/2/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Dung

  Nguyên quán Cam Thuỷ - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Dung, nguyên quán Cam Thuỷ - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1921, hi sinh 03/08/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Thuỷ - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Dung

  Nguyên quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Dung, nguyên quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1917, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Thành - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...