Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Đủng

Sinh 1935

Hi sinh 21/6/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đủng

  Nguyên quán Hà Nội

  Liệt sĩ Đủng, nguyên quán Hà Nội hi sinh 21/06/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Văn Đủng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Đủng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện An Biên - Huyện An Biên - Kiên Giang
 3. Liệt sĩ Đủng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đủng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Hải Đường - Xã Hải Đường - Huyện Hải Hậu - Nam Định
 4. Liệt sĩ Trần Văn Đủng

  Nguyên quán Lợi Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Đủng, nguyên quán Lợi Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh hi sinh 19/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...