Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Duy Sinh

Nguyên quán Tam Giang - Yên phong - Hà Bắc

Sinh 1545

Hi sinh 6/7/1971

Cấp bậc S2

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Duy Sinh

  Nguyên quán Tam Giang - Yên phong - Hà Bắc

  Liệt sĩ Duy Sinh, nguyên quán Tam Giang - Yên phong - Hà Bắc, sinh 1545, hi sinh 06/07/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Duy Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Duy Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Tam Giang - Xã Tam Giang - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh
 3. Liệt sĩ Duy Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Duy Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1545, hi sinh 6/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Duy Sinh

  Nguyên quán Chân Lý - Lý Nhân - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trần Duy Sinh, nguyên quán Chân Lý - Lý Nhân - Hà Nam Ninh, sinh 1950, hi sinh 08/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...