Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Duy Tiêu

Sinh 1933

Hi sinh 21/4/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Duy Tiêu

  Nguyên quán Vụ Cầu - Hạ Hoà - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Duy Tiêu, nguyên quán Vụ Cầu - Hạ Hoà - Vĩnh Phú, sinh 1933, hi sinh 21/04/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Duy Tiêu

  Nguyên quán Vụ Cầu - Hạ Hoà - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Duy Tiêu, nguyên quán Vụ Cầu - Hạ Hoà - Vĩnh Phú, sinh 1933, hi sinh 21/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Duy Tiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Duy Tiêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Yên thạch - Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc
 4. Liệt sĩ Tiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tiêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1949, hiện đang yên nghỉ tại xã Văn hoá - Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...